Skip to main content

Physiological and Morphological Responses of Ischaemum rugosum Salisb. (Wrinkled Grass) to Different Nitrogen Rates and Rice Seeding Rates.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3429914
PubMed Central
by Tu, Li-hua; Chen, Gang; Peng, Yong; Hu, Hong-ling; Hu, Ting-xing; Zhang, Jian; Li, Xian-wei; Liu, Li; Tang, Yi
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4100878
PubMed Central
by Wei, Zunzheng; Zhang, Guanyu; Du, Qingzhang; Zhang, Jinfeng; Li, Bailian; Zhang, Deqiang
texts
eye 33
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4118617
PubMed Central
by Faghri, Jamshid; Poursina, Farkhondeh; Moghim, Sharareh; Zarkesh Esfahani, Hamid; Nasr Esfahani, Bahram; Fazeli, Hossein; Mirzaei, Nasrin; Jamshidian, Azam; Ghasemian Safaei, Hajieh
texts
eye 34
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4138673
PubMed Central
by Arazi, Hamid; Mirzaei, Bahman; Heidari, Naser
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4009085
PubMed Central
texts
eye 25
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4081737
PubMed Central
by Chen, Song; Wang, Danying; Xu, Chunmei; Ji, Chenglin; Zhang, Xiaoguo; Zhao, Xia; Zhang, Xiufu; Chauhan, Bhagirath Singh
texts
eye 26
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4128727
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3783788
PubMed Central
by Lu, Xiao-Tao; Dijkstra, Feike A.; Kong, De-Liang; Wang, Zheng-Wen; Han, Xing-Guo
texts
eye 22
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4001094
PubMed Central
by Carfagna, Simona; Lanza, Nicola; Salbitani, Giovanna; Basile, Adriana; Sorbo, Sergio; Vona, Vincenza
texts
eye 34
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3639356